i n g . a r c h . I v a n   Š u r á n i 

  1965 narodený v Nitre 1979-1983 gymnázium v Nitre  1983-1988  fakulta architektúry FA SVŠT 
  v  Bratislave  1988-1989  služba vlasti  1989-1999 Stavoprojekt Nitra - Stapring Nitra a.s.  1996
  autorizovaný  architekt  1999-2008  S.A.I .-  autorizovaný architekt od  2008 S.A.I. spol.s r.o -
  autorizovaný architekt identifikačné údaje spoločnosti IČO 44 641 061 DIČ SK2022774809 
  spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra pod č.oddiel :Sro vložka č.24060/N autorizovaný architekt
  • • • • • • • • • • • • • • registračné číslo 0507 AA,člen SKA ,SAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
profil profil profil