Komplexné projektové služby v oblastiach architektúra , interiéry , urbanizmus , vyhotovenie projektovej dokumentácie v rozsahu štúdia , ideový návrh , projekt pre územné konanie , projekt pre stavebné povolenie  ,  projekt pre realizáciu stavby  ,  vyhotovenie  počítačových vizualizácií    a filmových sekvencií, inžinierska činnosť , autorský dozor ,  poradenstvo v oblasti architektúry    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  a stavebníctva   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

kolektív stálych spolupracovníkov

stavebné riešenieIng. Jana Sláviková
statikaIng.Alojz Bojda
záhradná architektúraIng. Zoltán Balko
umelecké diela Art.mgr. Pavol Dubina
vykurovanieIng. Miroslav Slamka
zdravotechnické inštalácieIng. Róbert Vitko
elektroinštalácie Ing. Róbert Varga
rozpočet stavbyIng. Igor Janečka
profil profil profil